Om filmstudion

Flora Filmstudio i Sjöbo är en ideell förening, öppen för alla med intresse av att se och diskutera kvalitetsfilm. Flora Filmstudio är medlem av den nationella filmföreningen SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.

Medlemskap

Medlemskap får du genom att betala medlemsavgiften till BG 448-8631 eller Swish 123 614 1972 och ange ditt namn och din mejladress. Medlemskortet får du när du besöker en filmvisning. Medlemsavgift är 250 kr för 8 filmer.

Endast medlemmar får se filmerna, vi säljer inga enskilda biljetter.

Filmerna visas på Florabiografen.

Kontakta styrelsen vid frågor. Du når oss på florafilmstudiosjobo@gmail.com


Om Flora-biografen

Hösten 2011 blev Flora en digital biograf med möjlighet att visa film, opera, teater och idrottsevenemang.

Flora byggdes vid krigsutbrottet år 1939. Byggherre var en rik marmorhandlare i trakten. Hans yrkesverksamhet kom i hög grad att påverka biografens utseende och stora delar av inredningen är utförd i marmor. Mycket av denna marmorinredning finns kvar i dag, trots flera ombyggnader. Biografen drivs numera av Sjöbo kommun.

År 2005 fick Flora ny ljudanläggning och ny filmduk. 2011 digitaliserades Flora och i november visades digital film för första gången. Ljudet förbättrades och utrustning för visning av 3D-filmer installerades.

Flora Filmstudios styrelse

Nils Sjöstrand, Kassör

Steven Gershater, Filmansvarig

Bisse Lundgren, Ledamot

Sven Ternov, Ledamot

Camilla Osterman, ledamot

Magdalena Annersten Gershater, Sekreterare

Roger Starkenberg, Ordförande

Ordförande

Roger Starkenberg