Vi fortsätter avvakta

Vi hoppas att situationen blir så att vi kan visa film i höst men vi måste avvakta direktiven. Vi tar beslut under sommaren men hoppas på bättre tider.